ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ชื่อเรื่อง :
ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิติมา กรป้องกัน
ผู้แต่งร่วม :
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิติมา กรป้องกัน. 2562. ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จิติมา กรป้องกัน. (2562) ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จิติมา กรป้องกัน. ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

จิติมา กรป้องกัน. (2562) ระบบแนะนำการซื้อ/ขายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0