จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค
จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค
ชื่อเรื่อง :
จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรวัฒน์ หวานจริง
ผู้แต่งร่วม :
อรวรรณ อิ่มสมบัติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิรวัฒน์ หวานจริง. 2563. จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จิรวัฒน์ หวานจริง. (2563) จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จิรวัฒน์ หวานจริง. จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

จิรวัฒน์ หวานจริง. (2563) จี-ช็อคลิซึ่ม : แอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายคาซิโอจี-ช็อค . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0