การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5
การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล
ผู้แต่งร่วม :
ศิริเดช คำสุพรหม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล. 2562. การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล. (2562) การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล. การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล. (2562) การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 95
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 53
วิชาการ :
 42
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0