ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่
ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่
ชื่อเรื่อง :
ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม. 2564. ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม. (2564) ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม. ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564. Print.

ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม. (2564) ผลการมีอยู่จริงของคำตอบบวกสำหรับปัญหาค่าขอบเชิงผลต่าง p,q อันดับเศษส่วนไม่เฉพาะที่. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0