การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภชานันท์ วนภู
ผู้แต่งร่วม :
เจษฎา ขจรฤทธิ์, อรวรรณ อิ่มสมบัติ, จิราภรณ์ ชมบุญ, ธีรพงษ์ สังข์ศรี, ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศุภชานันท์ วนภู. 2562. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา;

ศุภชานันท์ วนภู. (2562) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา:นครราชสีมา.

ศุภชานันท์ วนภู. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2562. Print.

ศุภชานันท์ วนภู. (2562) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 259
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 118
วิชาการ :
 141
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0