การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐชนา ต้นโต
ผู้แต่งร่วม :
ศุภรัชชัย วรรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐชนา ต้นโต. 2563. การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ณัฐชนา ต้นโต. (2563) การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ณัฐชนา ต้นโต. การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2563.

ณัฐชนา ต้นโต. (2563) การประยุกต์ใช้ระบบลีนกับศูนย์บริการนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0