ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย
ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สราวุฒิ ทองศรีคำ
ผู้แต่งร่วม :
มาโนช ชุ่มเมืองปัก, ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สราวุฒิ ทองศรีคำ. 2564. ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

สราวุฒิ ทองศรีคำ. (2564) ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

สราวุฒิ ทองศรีคำ. ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

สราวุฒิ ทองศรีคำ. (2564) ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 41
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 34
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0