การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง
การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพ็ญนภา วัยเวก
ผู้แต่งร่วม :
มาโนช ชุ่มเมืองปัก, ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เพ็ญนภา วัยเวก. 2564. การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

เพ็ญนภา วัยเวก. (2564) การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เพ็ญนภา วัยเวก. การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

เพ็ญนภา วัยเวก. (2564) การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 30
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0