ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิเชษฐ ศรีบุญยงค์
ผู้แต่งร่วม :
ภัทราพร ภุมรินทร์, ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิเชษฐ ศรีบุญยงค์. 2562. ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

พิเชษฐ ศรีบุญยงค์. (2562) ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

พิเชษฐ ศรีบุญยงค์. ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562. Print.

พิเชษฐ ศรีบุญยงค์. (2562) ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กากเนื้อในปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีน โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์ในอาหารไก่เนื้อ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS