การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุรปรีย์ เกิดในมงคล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุรปรีย์ เกิดในมงคล. 2565. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

อุรปรีย์ เกิดในมงคล. (2565) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

อุรปรีย์ เกิดในมงคล. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

อุรปรีย์ เกิดในมงคล. (2565) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตตนเองของผู้สูงอายุ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 86
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 61
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0