กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก
ชื่อเรื่อง :
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุบลวรรณ ส่งเสริม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุบลวรรณ ส่งเสริม. 2565. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

อุบลวรรณ ส่งเสริม. (2565) กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

อุบลวรรณ ส่งเสริม. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

อุบลวรรณ ส่งเสริม. (2565) กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับนักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0