ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ
ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ
ชื่อเรื่อง :
ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปฏิพันธ์ ตันมิ่ง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปฏิพันธ์ ตันมิ่ง. 2565. ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;

ปฏิพันธ์ ตันมิ่ง. (2565) ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ขอนแก่น.

ปฏิพันธ์ ตันมิ่ง. ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2565. Print.

ปฏิพันธ์ ตันมิ่ง. (2565) ต้นแบบการจัดการเชิงกลย์ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครอัจฉริยะ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0