การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า
การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนิกานต์ สู่พานิช
ผู้แต่งร่วม :
มาศ ไม้ประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนิกานต์ สู่พานิช. 2564. การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ธนิกานต์ สู่พานิช. (2564) การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ธนิกานต์ สู่พานิช. การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

ธนิกานต์ สู่พานิช. (2564) การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานสารเสริมอาหารเอ็มวันพลัสต่อการลดลงของค่าระดับสีผิวและความเข้มของฝ้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0