การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทัชชา ต๊ะการ
ผู้แต่งร่วม :
ภาวิต หน่อไชย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทัชชา ต๊ะการ. 2564. การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ทัชชา ต๊ะการ. (2564) การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ทัชชา ต๊ะการ. การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

ทัชชา ต๊ะการ. (2564) การศึกษาผลของการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ C-reactive protein ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0