ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง
ปี :
2564
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ
ผู้แต่งร่วม :
มาศ ไม้ประเสริฐ, พัชราภา ตันติชูเวช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ. 2564. ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ. (2564) ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ. ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564.

พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ. (2564) ความสัมพันธ์ระหว่าง การฟื้นฟูปรับสภาพผิวบริเวณรอบตา ด้วยสารเติมเต็มผิวแบบฉีดชนิดกรดไฮยาลูรอนิก กับความภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิง . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 78
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 20
วิชาการ :
 58
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0