การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณวงศ์ บุนนาค
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา แก้วพิบูลย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณวงศ์ บุนนาค. 2564. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

ณวงศ์ บุนนาค. (2564) การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

ณวงศ์ บุนนาค. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2564. Print.

ณวงศ์ บุนนาค. (2564) การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแลคโตนใน ฟ้าทะลายโจร. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0