การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เบญจพร สัธนรักษาเวศ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เบญจพร สัธนรักษาเวศ. 2563. การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;

เบญจพร สัธนรักษาเวศ. (2563) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ขอนแก่น.

เบญจพร สัธนรักษาเวศ. การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563. Print.

เบญจพร สัธนรักษาเวศ. (2563) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการกำกับตนเองโดยใช้ การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0