การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต
การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต
ปี :
2566
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทธิษา ก้อนเรือง
ผู้แต่งร่วม :
อานนท์ ศรีสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุทธิษา ก้อนเรือง. 2566. การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

สุทธิษา ก้อนเรือง. (2566) การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

สุทธิษา ก้อนเรือง. การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2566. Print.

สุทธิษา ก้อนเรือง. (2566) การเตรียมวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิต ยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1