การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43
ปี :
2566
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ขวัญจิต อิสระสุข
ผู้แต่งร่วม :
อรพิณ โกมุติบาล, อมรรัตน์ สีสุกอง, ปิยนุช พรมภมร, จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์, กัลยาภรณ์ จันตรี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ขวัญจิต อิสระสุข. 2566. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ขวัญจิต อิสระสุข. (2566) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ขวัญจิต อิสระสุข. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2566. Print.

ขวัญจิต อิสระสุข. (2566) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัย (ครีมลดเลือนริ้วรอย) ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าว กข.43. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 42
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1