จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน
จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน
ชื่อเรื่อง :
จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิราภา เวคะวนิชย์
ผู้แต่งร่วม :
-

จิราภา เวคะวนิชย์. 2533. จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิราภา เวคะวนิชย์. (2533) จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิราภา เวคะวนิชย์. จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิราภา เวคะวนิชย์. (2533) จิตลักษณะของผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0