การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว
การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว
ปี :
[253-]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินตนา ชะนะ
ผู้แต่งร่วม :
สมศิริ แสงโชติ, รณภพ บรรเจิดเชิดชู

จินตนา ชะนะ and others. [253-]. การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จินตนา ชะนะ and others. ([253-]) การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

จินตนา ชะนะ and others. การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [253-]. Print.

จินตนา ชะนะ and others. ([253-]) การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 32
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1