การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น
การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิสวัน พัชรินทร์ศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

นิสวัน พัชรินทร์ศักดิ์. 2534. การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิสวัน พัชรินทร์ศักดิ์. (2534) การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิสวัน พัชรินทร์ศักดิ์. การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิสวัน พัชรินทร์ศักดิ์. (2534) การจัดสรรทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0