กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย
กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย
ชื่อเรื่อง :
กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์. 2534. กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย. ภาควิชาภาษาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.10

ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์. (2534) กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.10

ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์. กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.10

ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์. (2534) กลวิธีการใช้คำในภาษาโฆษณาภาษาไทย ทางโทรทัศน์และนิตยสารไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.10