ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีระศิลป์ เทเพนทร์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีระศิลป์ เทเพนทร์. 2534. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ธีระศิลป์ เทเพนทร์. (2534) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ธีระศิลป์ เทเพนทร์. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

ธีระศิลป์ เทเพนทร์. (2534) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกัน : ศึกษากรณีการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0