ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย
ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มาฆะสิริ เชาวกุล
ผู้แต่งร่วม :
เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์

มาฆะสิริ เชาวกุล,เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์. 2531. ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มาฆะสิริ เชาวกุล,เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์. (2531) ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มาฆะสิริ เชาวกุล,เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์. ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มาฆะสิริ เชาวกุล,เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์. (2531) ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0