การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด
การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2534. การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. (2534) การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534. Print.

ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. (2534) การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 26
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 5