ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน
ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน
ชื่อเรื่อง :
ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
อรรณพ คณาเจริญพงษ์

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. 2534. ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. (2534) ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. (2534) ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0