การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน
การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนิต ผิวนิ่ม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธนิต ผิวนิ่ม. 2534. การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน. นครปฐม:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.1991.1

ธนิต ผิวนิ่ม. (2534) การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.1991.1

ธนิต ผิวนิ่ม. การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน. นครปฐม:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.1991.1

ธนิต ผิวนิ่ม. (2534) การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากพืชในเขตลุ่มน้ำท่าจีน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.1991.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS