การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรุณา คุ้มพร้อม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กรุณา คุ้มพร้อม. 2534. การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1991.9

กรุณา คุ้มพร้อม. (2534) การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1991.9

กรุณา คุ้มพร้อม. การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1991.9

กรุณา คุ้มพร้อม. (2534) การศึกษาความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการเพิ่มปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1991.9