มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง :
มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิก สุนทรธัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นิก สุนทรธัย. 2534. มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม. บัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.197

นิก สุนทรธัย. (2534) มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม . บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.197

นิก สุนทรธัย. มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม. . กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.197

นิก สุนทรธัย. (2534) มาตรการทางกฎหมาย ในการเรียกคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม . บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1991.197