การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี
การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง :
การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรินทร์ นิยมางกูร
ผู้แต่งร่วม :
ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร, ทัศนีย์ ชังเทศ

สุรินทร์ นิยมางกูร and others. 2530. การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรินทร์ นิยมางกูร and others. (2530) การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรินทร์ นิยมางกูร and others. การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรินทร์ นิยมางกูร and others. (2530) การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0