แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา
แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ชื่อเรื่อง :
แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โกมินทร์ โรจน์พานิช
ผู้แต่งร่วม :
-

โกมินทร์ โรจน์พานิช. 2535. แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

โกมินทร์ โรจน์พานิช. (2535) แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

โกมินทร์ โรจน์พานิช. แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา. . กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.

โกมินทร์ โรจน์พานิช. (2535) แบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับคำนวณการกระจายของค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0