ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
ชื่อเรื่อง :
ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ. 2535. ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ. (2535) ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ. ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ. (2535) ความรับผิดทางกฎหมายในการให้บริการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0