การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน
การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริพร ทูลศิริ
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริพร ทูลศิริ. 2535. การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

ศิริพร ทูลศิริ. (2535) การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

ศิริพร ทูลศิริ. การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

ศิริพร ทูลศิริ. (2535) การศึกษาเปรียบเทียบยาป้องกันไข้มาลาเรีย ระหว่างคลอโรควิน ร่วมกับแฟนซิดาร์ และคลอโรควิน . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0