ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง
ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง
ชื่อเรื่อง :
ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิติมา ยถาภูธานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

จิติมา ยถาภูธานนท์. 2535. ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จิติมา ยถาภูธานนท์. (2535) ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จิติมา ยถาภูธานนท์. ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.

จิติมา ยถาภูธานนท์. (2535) ผลของระยะปลูก และปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อผลผลิตของพืช การตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และการถ่ายทอดไนโตรเจน จากถั่วให้กับข้าวโพด ในระบบการปลูกพืชแซม ข้าวโพด-ถั่วลิสง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0