การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล. 2534. การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์. คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล. (2534) การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ . คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล. การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์. . กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล. (2534) การศึกษาความเป็นไปได้ ของการทดแทนวิศวกร ด้วยช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ . คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0