การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินตนา รอดนำพา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

จินตนา รอดนำพา. 2535. การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.520

จินตนา รอดนำพา. (2535) การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.520

จินตนา รอดนำพา. การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.520

จินตนา รอดนำพา. (2535) การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.520