ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ
ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ
ชื่อเรื่อง :
ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยุพดี พิลาศลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ยุพดี พิลาศลักษณ์. 2535. ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยุพดี พิลาศลักษณ์. (2535) ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยุพดี พิลาศลักษณ์. ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยุพดี พิลาศลักษณ์. (2535) ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการประเมินผลของเขตการเดินรถ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0