การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม
การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม
ชื่อเรื่อง :
การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มณฑล สุดประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-

มณฑล สุดประเสริฐ. 2535. การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มณฑล สุดประเสริฐ. (2535) การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มณฑล สุดประเสริฐ. การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

มณฑล สุดประเสริฐ. (2535) การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ ต่อแบบอนุกรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0