ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วุฒิชัย ไทยเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

วุฒิชัย ไทยเจริญ. 2535. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วุฒิชัย ไทยเจริญ. (2535) ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วุฒิชัย ไทยเจริญ. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

วุฒิชัย ไทยเจริญ. (2535) ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสภาจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.