การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรัณยา ศรีรัตนะ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศรัณยา ศรีรัตนะ. 2535. การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.441

ศรัณยา ศรีรัตนะ. (2535) การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.441

ศรัณยา ศรีรัตนะ. การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.441

ศรัณยา ศรีรัตนะ. (2535) การศึกษาปัจจัย ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย และระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1992.441