ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อเรื่อง :
ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยวรรณ ทิพยวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปิยวรรณ ทิพยวงศ์. 2535. ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปิยวรรณ ทิพยวงศ์. (2535) ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปิยวรรณ ทิพยวงศ์. ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ปิยวรรณ ทิพยวงศ์. (2535) ความต้องการบริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0