การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์
การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วไลรัตน์ พูนวศิน
ผู้แต่งร่วม :
-

วไลรัตน์ พูนวศิน. 2535. การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วไลรัตน์ พูนวศิน. (2535) การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วไลรัตน์ พูนวศิน. การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

วไลรัตน์ พูนวศิน. (2535) การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.