ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน
ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน
ชื่อเรื่อง :
ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังกูร วงษ์ภักดี
ผู้แต่งร่วม :
-

อังกูร วงษ์ภักดี. 2535. ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อังกูร วงษ์ภักดี. (2535) ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อังกูร วงษ์ภักดี. ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

อังกูร วงษ์ภักดี. (2535) ผลของรูปคลื่นแรงดัน ต่อลักษณะสมบัติวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนปอร์ซเลน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0