โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ
โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ
ชื่อเรื่อง :
โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปัญญาพล หอระตะ
ผู้แต่งร่วม :
-

ปัญญาพล หอระตะ. 2535. โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปัญญาพล หอระตะ. (2535) โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปัญญาพล หอระตะ. โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ปัญญาพล หอระตะ. (2535) โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล แบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเดอร์ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0