ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมชาย สุนทรวีระ
ผู้แต่งร่วม :
-

สมชาย สุนทรวีระ. 2534. ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สมชาย สุนทรวีระ. (2534) ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สมชาย สุนทรวีระ. ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

สมชาย สุนทรวีระ. (2534) ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.