การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชัยยศ ภูหนองโอง
ผู้แต่งร่วม :
-

ชัยยศ ภูหนองโอง. 2535. การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชัยยศ ภูหนองโอง. (2535) การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชัยยศ ภูหนองโอง. การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชัยยศ ภูหนองโอง. (2535) การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0