การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
อภิชาติ สุขสำราญ
รหัสดีโอไอ :

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์,อภิชาติ สุขสำราญ. 2535. การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.192

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์,อภิชาติ สุขสำราญ. (2535) การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.192

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์,อภิชาติ สุขสำราญ. การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.192

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์,อภิชาติ สุขสำราญ. (2535) การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.192

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0