การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
ปี :
[2535]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ
ผู้แต่งร่วม :
กัลณกา สาธิตธาดา

ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ,กัลณกา สาธิตธาดา. [2535]. การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา. กรุงเทพฯ:คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ,กัลณกา สาธิตธาดา. ([2535]) การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ,กัลณกา สาธิตธาดา. การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา. กรุงเทพฯ:คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2535]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ,กัลณกา สาธิตธาดา. ([2535]) การศึกษาผงสีและโครงสร้างชั้นสี ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดเครือวัลย์ ธนบุรี และที่วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0