การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย
การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพ็ญศรี รักผักแว่น
ผู้แต่งร่วม :
-

เพ็ญศรี รักผักแว่น. 2535. การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เพ็ญศรี รักผักแว่น. (2535) การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เพ็ญศรี รักผักแว่น. การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เพ็ญศรี รักผักแว่น. (2535) การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0